فرم دریافت رژیم

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی/ بازبینی دوره ای رژیم در صورت نیاز/ مشاوره تغذیه/ پشتیبانی وپاسخ به سولات
مدت دوره: یک ماه
هزینه: 250000 تومان 


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره واتس اپ را بنویسید. شماره واتس اپ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
سن را بنویسید. سن را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
هدف را بنویسید. هدف را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

دریافت آب روزانه را انتخاب کنید.
ساعت خواب و بیداری را بنویسید. ساعت خواب و بیداری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سابقه بیماری را بنویسید. سابقه بیماری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
داروهای مصرفی را بنویسید. داروهای مصرفی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سابقه خانوادگی را بنویسید. سابقه خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
آلرژی و عدم تحمل را بنویسید. آلرژی و عدم تحمل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عادات غذایی خاص را بنویسید. عادات غذایی خاص را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.

وزن (کیلوگرم) را بنویسید. وزن (کیلوگرم) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
قد (سانتی‌متر) را بنویسید. قد (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور شکم (سانتی‌متر) را بنویسید. دور شکم (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور باسن (سانتی‌متر) را بنویسید. دور باسن (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

از برجسته ترین ناحیه باسن اندازه‌گیری کنید

دور سینه (سانتی‌متر) را بنویسید. دور سینه (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

از برجسته ترین ناحیه سینه اندازه‌گیری کنید

دور مچ (سانتی‌متر) را بنویسید. دور مچ (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

از بین برآمدگی روی مچ و دست را اندازه‌گیری کنید

عکس تمام قد از رو به رو را انتخاب کنید.
عکس تمام قد از نیم رخ را انتخاب کنید.
بادی آنالایزر را انتخاب کنید.

در صورت داشتن برگه بادی آنالیزر عکس آن را ضمیمه کنید

ساعت وعده های غذایی را بنویسید. ساعت وعده های غذایی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سابقه رژیم قبلی را بنویسید. سابقه رژیم قبلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان فعالیت بدنی را انتخاب کنید.
نوع و میزان ورزش را بنویسید. نوع و میزان ورزش را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
ساعت ورزش را بنویسید. ساعت ورزش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...