رژیم ورزشکاری حرفه‌ای

اهمیت تغذیه در ورزش های مختلف بسیار مشهود است و نامناسب بودن آن نه تنها به بدن ورزشکار، بلکه بر عملکرد و نتایج هم لطمه می‌زند.

طبیعی است که هر چه مدت و شدت فعالیت های بدنی ما بیشتر باشد بدن انرژی بیشتری از ما طلب می کند و این انرژی را می بایست از رژیم غذایی روزانه ورزشکار تأمین کرد، به عبارت ساده تر غذا سوخت بدن را مهیا می کند. تغذیه صحیح و اصولی در پیشرفت و توسعه کارایی ورزشکار بسیار پر اهمیت است و در نقطه مقابل نداشتن برنامه غذایی صحیح به شکل محسوسی از بازدهی ورزشکار می کاهد. توجه داشته باشید که بین یک اندام ورزیده و متناسب و بهره بردن از یک برنامه غذایی ورزشی صحیح رابطه مستقیم وجود دارد که هر ورزشکاری که به موفقیت فکر می کند ملزم به رعایت اصول تغذیه ورزشی صحیح است. اهمیت تغذیه ورزشی صحیح در رسیدن به موفقیت ورزشی تا بدان جاست که وقتی پای صحبت صاحب نظران و ورزشکاران حرفه ای این رشته می نشینید عادات درست غذایی و تغذیه صحیح را حتی مهم تر از امر تمرینات ورزشیشان می دانند و تا ۶۰% از موفقیت های بدست آورده خود را مدیون بهره بری از برنامه تغذیه ای صحیح و اصولی می دانند. تغذیه در ورزشکاران به خصوص در سطح قهرمانی و حرفه ای نقش بسیار مهمی دارد تا جایی که نداشتن تغذیه مناسب برای ورزشکار می تواند سبب کم شدن توانایی و عملکرد بهینه ورزشکاران شود.

رژیم های شما در سرو دایت به صورت اختصاصی پس از مشاوره تغذیه توسط متخصصین تغذیه ما بر اساس سبک زندگی شما به گونه ای طراحی می شود که در هر شرایط و موقعیتی برای شما قابل اجرا باشد و همین طور به سلامت شما آسیبی نرسد تا بتوانید بهترین عملکرد را هنگام ورزش داشته باشید.

هر دوره رژیم شامل موارد زیر است:

  • مشاوره تخصصی تغذیه ورزشی
  • ارائه سه رژیم غذایی اصولی و اختصاصی بر اساس سبک زندگی و نوع و میزان فعالیت شما برای روزهای ورزشی و غیر ورزشی
  • مشاوره تخصصی مصرف مکمل‌ها
  • بازبینی دوره ای رژیم در صورت نیاز
  • پشتیبانی و پاسخ به سولات شما

مدت دوره: یک ماه

هزینه مشاوره: 250000تومان

دریافت رژیم ورزشکاری حرفه‌ای