رژیم درمانی انواع بیماری‌ها

تغذیه ناکافی و نامتعادل باعث پدید آمدن برخی بیماری ها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم می گردد. منشا بسیاری از بیماری‌ها رژیم‌های غذایی ناسالم است. پیروی از یک رژیم غذایی سالم و اصولی می تواند از ابتلا به بیماری‌‌ها جلوگیری کند و روند درمان بیماری‌ها را نیز بهبود بخشد.

درمان بسیاری از بیماری ها بدون داشتن یک رژیم غذایی سالم غیر ممکن است. رژیم درمانی در برای بسیاری از بیماران از جمله بیماران قلبی-عروقی، فشارخون، دیابتی، کلیوی، سندروم تخمدان پلی کیستیک، چربی خون و ... امری ضروری است.

رژیم های شما در سرو دایت به صورت اختصاصی پس از مشاوره تغذیه توسط متخصصین تغذیه ما بر اساس سبک زندگی و بیماری شما به گونه ای طراحی می شود که در هر شرایط و موقعیتی برای شما قابل اجرا باشد و همین طور به سلامت شما آسیبی نرسد تا بتوانید به سرعت بیماری خود را بهبود بخشید.

هر دوره رژیم شامل موارد زیر است:

  • مشاوره تخصصی تغذیه بالینی
  • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی بر اساس سبک زندگی و بیماری شما
  • ارائه لیست مواد غذایی مضر برای بیماری شما
  • بازبینی دوره ای رژیم در صورت نیاز
  • پشتیبانی و پاسخ به سولات شما

مدت دوره: یک ماه

هزینه مشاوره: 250000 تومان

دریافت رژیم انواع بیماری ها