چالش یلدا تا بهار

به چالش یلدا تا بهار خوش اومدی

این فرم رو پر کن تا بتونیم برنامه هات رو به صورت اختصاصی برات تنظیم کنیم


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل (واتس اپ) را بنویسید. شماره موبایل (واتس اپ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
سن را بنویسید. سن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تحصیلات را بنویسید. تحصیلات را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شهر را بنویسید. شهر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
هدف را بنویسید. هدف را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

دریافت آب روزانه را انتخاب کنید.
ساعت خواب و بیداری را بنویسید. ساعت خواب و بیداری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سابقه بیماری را بنویسید. سابقه بیماری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
داروهای مصرفی را بنویسید. داروهای مصرفی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سابقه خانوادگی را بنویسید. سابقه خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت گوارشی را انتخاب کنید.
آلرژی و عدم تحمل را بنویسید. آلرژی و عدم تحمل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عادات غذایی خاص را بنویسید. عادات غذایی خاص را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مکمل‌های مصرفی را بنویسید. مکمل‌های مصرفی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.

وزن (کیلوگرم) را بنویسید. وزن (کیلوگرم) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
قد (سانتی‌متر) را بنویسید. قد (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور شکم (سانتی‌متر) را بنویسید. دور شکم (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور باسن (سانتی‌متر) را بنویسید. دور باسن (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور سینه (سانتی‌متر) را بنویسید. دور سینه (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور مچ (سانتی‌متر) را بنویسید. دور مچ (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور بازو (سانتی‌متر) را بنویسید. دور بازو (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور ران (سانتی‌متر) را بنویسید. دور ران (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بادی آنالایزر را انتخاب کنید.
ساعت وعده های غذایی را بنویسید. ساعت وعده های غذایی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ساعتی که می توانید ورزش کنید را بنویسید. ساعتی که می توانید ورزش کنید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

این مورد برای تنظیم بهتر رژیم غذایی نیاز است

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
سابقه رژیم قبلی را بنویسید. سابقه رژیم قبلی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورتی که قبلا رژیم داشته اید در مورد رژیم و تاریخ آن توضیح دهید

سابقه ورزش قبلی را بنویسید. سابقه ورزش قبلی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
در صورتی که به جز ورزش های چالش فعالیت بدنی دیگری دارید در این باکس توضیح دهید را بنویسید. در صورتی که به جز ورزش های چالش فعالیت بدنی دیگری دارید در این باکس توضیح دهید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...